Eral de Casanueva (G. Bats)
Eral de Casanueva (G. Bats)